[2019-02-12] Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης της κ.ο. Ανασύνταξη